Spörsmål


Spörsmål är en serie av essäer där jag fritt resonerar om mänskliga beteenden, föreställningar och… uhm… konstigheter.

Datum anger när en text först publicerades på Ponören.

om_att_gora_nagot_rasistiskt_2

Om att göra någonting rasistiskt – 2016-09-02
Ett spörsmål om rasistiska handlingar, vad detta egentligen innebär och mitt eget rasistiska beteende. Är det inte så att vi alla agerar rasistiskt?